Als je de beperkingen kent, kun je daarbinnen onbeperkt te werk  gaan.

Jules Deelder, 1991

BIRDSONG     PRODUCTIES

      


 
      Wat doet Birdsong Producties?

  • Project- en interimmanagement
Birdsong Producties verricht uiteenlopende activiteiten op het vlak van project- en interimmanagement. Hierbij wordt een veelzijdige ervaring binnen uiteenlopende sectoren zoals overheden, lobby-organisaties, handel en dienstverlening gecombineerd met organisatorische vaardigheden en een passie voor het schrijverschap. Een deel van de werkzaamheden betreft sinds jaar en dag digitaliseringstrajecten. Vaak binnen de (semi-)overheid. Daarnaast maken beleidsproducties deel uit van het portfolio en wordt communicatieadvies en -ondersteuning geboden.
  • Managen van structuren
Birdsong Producties dringt snel door tot de kern van de zaak en weet deze daarna ook gestructureerd en duidelijk te benoemen en aan te pakken. Er wordt systematisch en analytisch gewerkt met gevoel voor kwaliteit en detail zonder de hoofdlijn uit het oog te verliezen.
  • Managen van mensen
Birdsong Producties hanteert een creatieve managementstijl en beweegt zich gemakkelijk op uiteenlopende niveaus binnen organisaties. Met een coachende managementstijl en een overtuigend en zelfverzekerd optreden motiveert Birdsong Producties medewerkers om hun sterke kanten zo goed mogelijk voor de organisatie in te zetten.