De stijl verbeteren betekent de gedachte verbeteren.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)BIRDSONG     PRODUCTIES

      


 
      Overzicht producties

Projectresultaten
 • Verkenning scenario’s ondersteuning digitalisering regelgeving Omgevingswet, september 2019
 • Visie op doorontwikkeling SharePoint - voorstel voor een adequate inbedding binnen de gemeente, april 2017
 • Nota Archiveringsbeleid, januari 2017
 • De papieren werkelijkheid verdwijnt. Digitale Transitie van Document Management: op weg naar een andere rol binnen een papierloze gemeente, november 2016
 • BedrijvenInvesteringsZone: achtergrondinformatie en stappenplan, september 2015
 • Collegeadvies binnenstad: een nieuwe afbakening van het kernwinkelgebied verwerkt in bestemmingsplan en verkeersplan centrum, november 2014
 • Versterken van het Foodproductiecentrum (projectplan), februari 2014
 • Randvoorwaarden voor een succesvol vervolg van Corsa vanuit een DIV-optiek: de 'must haves', juli 2012
 • Geïntegreerd digitaal werken bij opdrachtgever: stand van zaken najaar 2012
 • Kwaliteitsmonitor Documentaire Informatievoorziening bij opdrachtgever
 • Bureaumonitor Kwaliteit. Een handreiking voor kwaliteitsmonitoring door beleidsbureaus
 • DIV moet gezien worden. Accountplan Documentaire Informatie Voorziening 2012-2015
 • Versterking intergemeentelijk arbeidsbeleid. Op weg naar een sociaaleconomisch team
 • Uitvoeringsplan microfinanciering
 • Brochure over microfinanciering voor startende ondernemers
 • Globale notitie economisch beleid gemeente
 • Pilotvoorstel en adviesnota microfinanciering voor ondernemers
 • Economische beleidsvisie 2009-2015
 • Plan van aanpak DMS: startnotitie, notities ambitieniveau en ordeningsstructuur, analyse van bevindingen
 • Handboek Documentair Informatiebeheer
 • Documentair Structuurplan
 • Brochure en website over legal detachering
 • Leerplan opleidingsmodule economie
 • Website en nieuwsbrief over hypotheken en assurantiën

Beleidsrapporten en beleidsnotities
 • Beleidsplan informatie- en communicatietechnologie
 • Beleidsplan HRM
 • Evaluatie externe marketing informatiemakelaardij
 • Werkplannen service-unit Communicatie & Informatie
 • Marketingcommunicatieplan Informatiemakelaardij
 • Beleidsplannen
 • Unitplannen
 • Implementatieplannen

Jaarverslagen
 • Kennisorganisatie in het digitale tijdperk (themaverhaal)
 • De toekomst van de arbeid (themaverhaal)
 • Innovatief Ondernemerschap (themaverhaal)
 • Een terugblik vanuit de toekomst (themaverhaal)
 • Tijd voor vernieuwing (themaverhaal)
 • 50 jaar meebewegen met het water (bijdragen)
 • Samenwerking (bijdragen)
 • Europese belangenbehartiging (bijdragen)

Rapporten
 • De toekomst voor de supermarkt (co-auteur)
 • Trendrapport ICT voor de detailhandel, (co-auteur en co-redacteur)
 • Onderzoek EIM naar kosten euro: beantwoording additionele vragen, (redacteur en co-auteur)
 • Kosten en baten als gevolg van de invoering van de euro voor de sectoren van de Nederlandse economie, (co-auteur)
 • Modellering effecten invoering euro. Fase 2: Verkenning naar mogelijkheden tot kostenbesparing, (co-redacteur en co-auteur
 • Airport Retail Economics. An Assessment of the Impact of the Abolition of Intra-EU Duty and Tax Free Allowances, (co-auteur)
 • Modellering effecten invoering euro. Fase 1: Analyse van de kosten, (co-redacteur en co-auteur)
 • Krachtenbundeling voor consument en bedrijfsleven. Een onderzoek naar de effecten van de voorgestelde herziening in de mededingingswetgeving op commerciële samenwerkingsverbanden en de kracht van de concurrentie binnen de detailhandel, (co-auteur)
 • De detailhandel en de invoering van de euro, (redacteur en co-auteur)
 • Betalingsverkeer, een kostbare aangelegenheid voor de detailhandel, (redacteur en co-auteur)
 • Massa-individualisering en detailhandel. Een position paper (redacteur en co-auteur)
 • Informatietechnologie in de detailhandel: sleutel tot succes?!
 • European Basic Document on Mobile Trades. A framework for further professionalization of trade markets in the Member States of the European Union and the UECA, (redacteur en co-auteur)
 • Pilot Project in Ireland. Elaborated proposal for a pilot project in Ireland on the basis of the ‘Europan Basic Document on Mobile Trades’, (redacteur en co-auteur)
 • Elektronisch bankieren. Een onderzoek naar het gebruik van softwarepakketten voor zakelijk betalingsverkeer (redacteur en co-auteur)
 • Winkelen langs de elektronische snelweg
 • Chippen in Europa en daarbuiten. De elektronische portemonnee in kaart gebracht (redacteur en co-auteur)
 • Knelpunten bij detailhandel en overheid in de inzamelstructuur van winkelafval
 • Ervaringen van detaillisten met elektronisch betalen (co-auteur)
 • Snel, safe, simpel ...maar ook goedkoper, Mogelijkheden voor goedkoper elektronisch betalen voor de detailhandel (redacteur en co-auteur)
 • Een haalbare kaart? Mogelijkheden voor elektronisch betalen in Nederland (redacteur en co-auteur)
 • Toekomstoriëntatie technologie detailhandel. Discussienota (redacteur en co-auteur)
 • Automatisering in de handel. De effectiviteit van IT-stimulering (redacteur en co-auteur)
 • Kansrijke distributiekolommen voor een ketenoverspannend logistiek systeem (co-auteur)
 • Quick-scan Information Technology Diffusion Policies for SMEs. The Netherlands
 • Detailhandel en lagere overheid
 • Retail Trade in the Netherlands (co-auteur), bewerkt en uitgegeven door Eurostat in "Retailing in the European Single Market"
 • Automatisering in de detailhandel: een zaak van mensen. Sociale en organisatorische vernieuwing door elektronisch berichtenverkeer en andere vormen van automatisering. Deel 1 en 2 (co-auteur)
 • Bevordering Informatietechnologie Detailhandel. Een behoeftepeiling (co-auteur)
 • Distributive Trades in EC-Countries. Statistics on Retail Trade and Wholesale Trade in Germany, France, Great Britain, Italy, The Netherlands, Portugal and Spain (redacteur en co-auteur)
 • Ontwikkelingen in de internationale detailhandel (co-auteur)
 • Detailhandel en onderzoek. Een onderzoek naar de rol van onderzoek in de detailhandel (co-auteur)
 • New Intermediaries in trade and distribution, Commission of the European Communities. Series studies commerce and distribution, no. 16 (co-auteur)
 • Euro-logistics. Contract no. MOSA-004-DE (MNRE). Contribution of the Dutch Research Institute for Small and Medium-Sized Business (co-auteur)
 • Kansen voor videotextoepassingen binnen het MKB (co-auteur)
 • Samenwerking bij detailhandelsautomatisering
 • Distributive Trades in EC-Countries. Statistics on Retail Trade and Wholesaling in Belgium, France, Italy, The Netherlands and Great Britain (redacteur en co-auteur)
 • Facts and figures on retailing in The Netherlands, Europe and the United States (co-auteur)
 • De Nederlandse detailhandel in internationaal perspectief (co-auteur)

Artikelen
 • Euro en automaten, in: Euro Info Bulletin, Kluwer bv
 • Voorbereiden van winkelpersoneel op de euro, in: Euro Info Bulletin, Kluwer bv
 • EIM bv is de kennisinterface tussen bedrijfsleven en beleid, in: EIM in de Markt
 • Creatie van Klantwaarde, interview met Henk Gianotten, directeur EIM over zijn oratie als bijzonder hoogleraar Retail Marketing
 • Mensen veranderen hun winkelgedrag niet vanwege internet, interview met Fer van der Plas, directeur concernmarketing en e-commerce bij Macintosh Retail Group NV
 • Een terugblik op zeventig jaar EIM
 • Henk Gianotten gaat Retail Marketing nieuwe impuls geven, interview met onder meer aandacht voor e-tailing door dotcom-bedrijven
 • EIM bestrijkt breed terrein arbeidsvraagstukken
 • De professionaliteit van EIM wordt door de klanten hoog gewaardeerd, interview met professor Paul Verhaegen, voorzitter van de commissie die in 1998 het onderzoek evalueerde dat EIM voor het Ministerie van Economische Zaken verricht
 • Exportbevordering is een heel belangrijk en boeiend onderdeel van mijn portefeuille, interview met staatssecretaris Gerrit Ybema van Economische Zaken
 • Onderzoek naar ondernemerschap core business voor EIM
 • Dag voor de Brancheorganisaties druk bezocht en zeer geanimeerd
 • Electronic Commerce brengt informatiemaatschappij dichterbij
 • Ondernemerschap wordt uit onvrede geboren, interview met Geert Hofstede over onderzoek naar ondernemerschap binnen meer dan 20 ontwikkelde landen
 • We are a business like any other business, interview met Nina Brink, CEO World Online International
 • Dertig procent van de wetgeving komt inmiddels uit Brussel, interview met Karla Peijs, lid van het Europees Parlement
 • Hoe effectief zijn InnovatieCentra?
 • Het succes van de Nederlandse overlegeconomie begint bij onderzoek, interview met Lodewijk de Waal (FNV)
 • Resultaten onderzoek naar het betalingsgedrag in winkels, in: Detailhandel en electronisch bestellen, betalen en binden, syllabus van het seminar
 • De komst van de Euro kost de detailhandel 3 miljard gulden
 • ‘Megatrends’: EIM levert inhoudelijke kwaliteit voor Teleac/NOT cursus, interview met projectleider Hannie van Baren van Teleac/NOT
 • Klanten gebaat bij samenwerking EIM en IPSO Facto, interview met IPSO Facto
 • Detailhandel laat goudmijn links liggen. Integratie marketing en IT moet tot relatie met winkelende consument leiden, in: Telecommagazine (bijdrage)
 • Detailhandel maakt zich op voor euro, in: Telecommagazine
 • The electronic purse, in: EuroCommerce, European Retail, Wholesale & International Trades Update
 • Waarom kiezen klanten voor detachering
 • ‘We onderbouwen onze beleidsstandpunten met wetenschappelijk verantwoord onderzoek’, interview met directeur Toine Vermeulen van de Raad Nederlandse Detailhandel
 • Detailhandel wacht nog op IT-revolutie. Extra concurrentie door opkomst ‘andere’ distributiekanalen, in: Telecommagazine
 • Kaarten met brains. Keiharde strijd rond detaillisten-gulden (co-auteur), in: Telecommagazine, mei 1996
 • Klant steeds meer koning. Dankzij IT en samenwerking in de distributiekolom, in: Detailhandel Magazine
 • Warenmarkten in Europa. Onderschat en achtergesteld
 • Automatisering van de informatievoorziening. Detailhandelsbedrijven staan voor een nieuwe stap, in: Detailhandel Magazine, (co-auteur)
 • El Progreso de la Distribución Comercial Holandesa (IT advancement in Dutch wholesaling and retailing), in: VIII International Conference on Trade Distribution, Conference Proceedings
 • Smart Store Europe. Uitdagende blik in de toekomst, in: Detailhandel Magazine
 • Consumentengedrag onvoorspelbaar? in: Bedrijfssignalen
 • Forecasting Successful IT Advancement in Distributive Trades, in: 7th International Conference on Research in the Distributive Trades, Conference Proceedings
 • Ervaringen met transactiecommunicatie in de distributie, in: Nieuwsblad Transport
 • Onderzoek, wat heb je eraan?! Samenwerking bij automatisering in de detailhandel, in Bedrijfssignalen
 • Challenges for retailing in an International Perspective, in: Sixth World Conference on Research in the Distributive Trades, Conference Proceedings (co-auteur)
 • Technological and Organizational Change in Retailing, in: Sixth World Conference on Research in the Distributive Trades, Conference Proceedings (co-auteur)

Boeken, columns, rapporten en overige (fictie)
 • Dubbelleven (roman, najaar 2021 gereed)
 • Vergeten geheugen
 • Columns over drinkwater (vanaf medio 2007)
 • EIM Principes, videofilm over werkwijze en daarbij te hanteren werkprincipes binnen een commerciële onderzoeksorganisatie, scenario en regie
 • Economisch Centrum West, komische videofilm over het werken binnen een onderzoeksbureau, scenario en regie (30 minuten)
 • De Grootste Concurrent. Stichting voor Winkel Onderzoek: een case studie (redacteur en co-auteur)

Klik hier om terug te keren naar het onderdeel 'Opleiding en ervaring'

Top